Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek COSSG

Wartość majątku COSSG  na dzień 31.12.2018 r.

      1.     Wartości niematerialne i prawne (netto) -  0,00 zł.,

      2. Środki trwałe ( netto)  46 513 779,71 zł, w tym:

-grunty-2 622 766,34 zł.,

- budynki i budowle-39 047 905,24 zł.,

-urządzenia techniczne i maszyny-2 045 789,08 zł.,

-środki transportu-2 444 235,74 zł.,

-inne środki trwałe-215.153,11 zł.,

-sprzęt wojskowy-137 930,20 zł.

      3.   Środki trwałe w budowie (inwestycje)  -  554 657,28 zł.,

      4.   Wartości niematerialne i prawne  -  347 510,16 zł.,

      5.    Zapasy   -  15 196 610,29 zł.,

      6.    Zbiory biblioteczne  -  219 344,41 zł.,

      7.    Środki pieniężne  -  0,00 zł.,

      8.    Pozostałe środki trwałe  -  13 267 544,18 zł.

Wydatki budżetowe   za 2018 rok wynosiły                         35 013 272,69 zł.

Wydatki ze środków europejskich za 2018 rok wynosiły     0,00 zł.

                                      RAZEM WYDATKI ZA 2018 ROK    35 013 272,69 zł.

Metryczka

Data publikacji 26.04.2012
Data modyfikacji 19.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Krupa
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Krupa
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Świtała
do góry