Struktura organizacyjna - BIP - Centralny Ośrodek Szkolenia SG

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna

Komendant
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
w Koszalinie

płk SG dr Piotr Boćko
tel. +48 94 34 44 002

p.o. Zastępca Komendanta właściwy w sprawach dydaktycznych
ppłk SG Paweł Sukacz

tel. +48 94 34 44 002

Zastępca Komendanta właściwy w sprawach logistycznych
płk SG Adam Gawrysiak
tel. +48 94 34 44 006

Pion Głównego Księgowego
Główny Księgowy
płk SG Ryszard Szpura
tel. +48 94 34 44 006

Zespół Stanowisk Samodzielnych
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

Radca prawny
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

Ewa Kucharek
tel. +48 94 34 44 029

Radca prawny
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
ppor. SG Marlena Szpiech
tel. +48 94 34 44 282

Radca prawny
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Wioletta Olech
tel. +48 94 34 44 235

Kapelan
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
ks. ppłk SG Lucjan Dolny
tel. +48 94 34 44 027

Specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Agnieszka Martynus - Sklenarska
tel. +48 94 34 44 261


Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Mariusz Skrzyński
tel. +48 94 34 44 052

Samodzielna Sekcja Prezydialna
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

Kierownik
Samodzielnej Sekcji Prezydialnej

Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

mjr SG Katarzyna Tomczak
tel. +48 94 34 44 242

Referat  Kontroli
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

Starszy specjalista - koordynator
Referatu Kontroli

Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
mjr
 SG Elżbieta Kamińska

tel. +48 94 34 44 132
e - mail:ssnik@strazgraniczna.pl; rk.cossg@strazgraniczna.pl

Pododdziały Szkolne
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Komendant Pododdziałów Szkolnych
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
ppłk SG Tomasz Siek
tel. +48 94 34 44 250

Zakład Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Kierownik Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
ppłk SG Barbara Wożniak
tel. +48 94 34 44 091

Zakład Operacyjno – Rozpoznawczy
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Kierownik Zakładu  Operacyjno – Rozpoznawczego
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
płk SG Krzysztof Muzyczuk
tel. +48 94 34 44 269

Zakład Graniczny
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Kierownik Zakładu Ogólnozawodowego
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
ppłk SG Adam Dzwonek
tel. +48 94 34 44 436

Zakład Organizacji Dydaktyki
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Kierownik Zakładu Organizacji Dydaktyki
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
ppłk SG Dariusz Jarmuziewicz
tel. +48 94 34 44 012

Zakład Działań Specjalnych
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Kierownik Zakładu Działań Specjalnych
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

mjr SG Jacek Mierzwa
tel. +48 94 34 44 112

Wydział Kadr
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Naczelnik Wydziału Kadr
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
ppłk SG Michał Mąka
tel. +48 94 34 44 070

Wydział Ochrony Informacji
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Naczelnik Wydziału Ochrony Informacji
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
ppłk SG Adam Pasieka
tel. +48 94 34 44 075

Pion Głównego Księgowego
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Zastępca Głównego Księgowego
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
kpt. SG Elżbieta Rekowska
tel. +48 94 34 44 060

Wydział Łączności i Informatyki
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Naczelnik Wydziału Łączności i Informatyki
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
ppłk SG Klaudiusz Kaszubiak
tel. +48 94 34 44 040

Wydział Techniki i Zaopatrzenia
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Naczelnik Wydziału Techniki i Zaopatrzenia
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej

ppłk SG Michał Jerchel
tel. +48 94 34 44 032

Wydział Gospodarki Mundurowej – Centralny Magazyn Mundurowy Straży Granicznej
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
Naczelnik Wydziału Gospodarki Mundurowej – Centralnego Magazynu Mundurowego SG

Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
por. SG Krzysztof Dębski
tel. +48 94 34 44 199

Służba Zdrowia
Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej
z siedzibą w Koszalinie
Kierownik Służby Zdrowia COSSG z siedzibą w Koszalinie
mjr SG Tomasz Bechler
tel. +48 94 34 44 434
Ambulatorium: tel. +48 94 34 44 735

Metryczka

Data publikacji 10.06.2011
Data modyfikacji 31.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Świtała
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Świtała
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Sienkiewicz
do góry