Status prawny - BIP - Centralny Ośrodek Szkolenia SG

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsud­skiego w Koszalinie został utworzony na podstawie:

art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz.675, Nr 117, poz. 677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r., poz.627, 664, 769 i 951, z 2013 r. poz. 628, 675, 829,1351 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 486, 502, 616 i 619)

oraz

zarządzenia nr 28 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 18 września 2001 r. w sprawie utworzenia, organizacji i zakresu działania Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie (Dz. Urz. KG SG Nr 6, poz. 20, z 2002 r. Nr 4, poz. 37, z 2004 r. Nr 6, poz. 31,
z 2005 r. Nr 7, poz. 41, z 2008 r. Nr 9, poz. 66 , z 2009 r. Nr 6, poz. 38, z 2010 r. Nr 1, poz. 6, z 2012 r. poz. 10, z 2013 r. poz. 11 oraz z 2014 r. poz. 57).

Metryczka

Data publikacji 02.08.2011
Data modyfikacji 23.06.2014
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Świtała
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Świtała
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Świtała
do góry