Stanowienie aktów prawnych - BIP - Centralny Ośrodek Szkolenia SG

Biuletyn Informacji Publicznej

Stanowienie aktów prawnych

Decyzja nr 1 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 3 stycznia 2005 r. w sprawie opracowywania, uzgadniania i ogłaszania aktów prawnych w Straży Granicznej (Dz.Urz. KGSG Nr 1, poz. 4, z 2005 r. Nr 4, poz. 23, z 2007 r. Nr 11, poz. 100, z 2010 r. Nr 8, poz. 39 oraz z 2011 r. Nr 2, poz. 11.

Metryczka

Data publikacji 02.08.2011
Data modyfikacji 13.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Ewelina Świtała
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Świtała
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Świtała
do góry