Koordynator do spraw dostępności - BIP - Centralny Ośrodek Szkolenia SG

Biuletyn Informacji Publicznej

Koordynator do spraw dostępności

Koordynator do spraw dostępności

Osoby wyznaczone do pełnienia funkcji kordynatora do spraw dostępności w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej:

Pan Andrzej Kapustyński - główny specjalista Wydziału Techniki i Zaopatrzenia COSSG

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 92
75-531 Koszalin
tel. 94 34 44 452

email: andrzej.kapustynski@strazgraniczna.pl

kpt. SG Tomasz Bechler - kierownik Służby Zdrowia COSSG z siedzibą w Koszalinie

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 92
75-531 Koszalin
tel. 94 34 44 434

email: tomasz.bechler@strazgraniczna.pl

Do zadań koordynatora należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej (COS SG),
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez COS SG zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 6 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019,
  • monitorowanie działalności COS SG w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Metryczka

Data publikacji 11.02.2021
Data modyfikacji 11.02.2021
Podmiot udostępniający informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Świtała
Osoba modyfikująca informację:
Ewelina Świtała
do góry