BIP - Centralny Ośrodek Szkolenia SG

Biuletyn Informacji Publicznej

Dziś jest: 25.09.2023, serwis aktualizowany: 19.09.2023 o godzinie: 13:53

Menu przedmiotowe

Strona Główna

 

Komunikat

Decyzją nr 139 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie likwidacji jednostki budżetowej – Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie:

Z dniem 1 sierpnia 2023 r. stawia się w stan likwidacji
Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej
im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Koszalinie,
będący państwową jednostką budżetową.

Zakończenie likwidacji nastąpi w dniu 30 września 2023 r.

 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

z dnia 1 września 2023 r.

w sprawie utworzenia Wyższej Szkoły Straży Granicznej

na podstawie art. 434 ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234 i 1672):

 

Tworzy się z dniem 1 października 2023 r. Wyższą Szkołę Straży Granicznej, zwaną dalej „Uczelnią”.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego

www.cos.strazgraniczna.pl/

ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92; 75-531 Koszalin
tel. centrala +48 (94) 344-49-00 fax. +48 94 34 44 700
Adres poczty elektronicznej: komendant.cossg@strazgraniczna.pl

 

 

do góry