Wolne stanowiska pracy w COS SG

Inspektor w Referacie Gospodarki Materiałowo-Finansowej Sekcji Gospodarki Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej poszukuje kandydata do pracy na nw. stanowisko:

Inspektor w Referacie Gospodarki Materiałowo-Finansowej Sekcji Gospodarki  Żywnościowej Wydziału Techniki i Zaopatrzenia

 

Data ukazania się ogłoszenia:                 08.12.2017 r.

System i rozkład czasu pracy:                 podstawowy, jednozmianowy

Wymiar czasu pracy:                                  1 etat

Rodzaj umowy:                                          umowa na czas określony (zastępstwo)

Liczba stanowisk pracy:                            1 (jedno)

 

Warunki pracy na stanowisku:

 • praca w systemie podstawowym, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530,
 • praca jest wykonywana w obiektach Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej, tj. w siedzibie pracodawcy mieszczącej się pod adresem Koszalin, ul. Piłsudskiego 92.

Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 • prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątku za pomocą dedykowanego programu komputerowego,
 • wykonywanie pism i dokumentów (WORD EXCEL),
 • ewidencjonowanie dokumentów, rozlicznie pobranych dokumentów,
 • obsługa telefonu, faxu i innych urządzeń biurowych,
 • doraźnie przygotowywanie stołów konferencyjnych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie średnie,
 • staż pracy 4 lata, 
 • obsługa komputera w zakresie pakietu Microsoft Office.

Mile widziane:

 • wykształcenie z zakresu technologii żywności,
 • aktualne badania do celów sanitarno – epidemiologicznych,
 • doświadczenie na stanowisku o podobnej specyfice pracy.

Wynagrodzenie:

1990,00 zł brutto miesięcznie + 5% premii regulaminowej + dodatek za wysługę lat pracy.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy kierowane na adres Komendanta COSSG ze wskazaniem stanowiska pracy, o które ubiega się kandydat,
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie zgodnie z załącznikiem.
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z oryginałami dokumentów w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałami.

Na aplikacji prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 922).

Termin składania dokumentów:  osobiście do 15.12.2017 r.

Miejsce składania dokumentów:

 • Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
  ul. J. Piłsudskiego 92, 75 – 531 Koszalin, w Wydziale Kadr i Organizacji, pokój nr 1,
 • Telefon kontaktowy: (094) 34 44 081 - w dni robocze w godzinach 1000-1300.

Załączniki do strony

Metryczka

Data publikacji 08.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Ewelina Świtała
Osoba modyfikująca informację:
do góry