Struktura własnościowa i majątek

Struktura własnościowa i majątek COSSG

Wartość majątku COS SG  na dzień 31.12.2014 r.

1.    Środki trwałe ( netto)  33 472 114,25 zł, w tym:
-  grunty  -  2 920 496,80 zł.,
-  budynki i budowle  -  27 863 526,61 zł.,
-  urządzenia techniczne i maszyny  -  1 542 597,19 zł.,
-  środki transportu  -  82 352,23 zł.,
-  inne środki trwałe  -  936 539,58 zł.,  
-  sprzęt wojskowy  -  126 601,84 zł.
2.   Środki trwałe w budowie (inwestycje)  -  297 063,59 zł.,
3.   Wartości niematerialne i prawne  -  326 702,63 zł.,
4.    Zapasy   -  4 649 466,01 zł., 
5.    Zbiory biblioteczne  -  208 149,28 zł.,
6.    Środki pieniężne  -  0,00 zł.,
7.    Pozostałe środki trwałe  -  11 774 484,19 zł.

Wydatki ogółem za 2014 rok wynosiły 29 635 144,39 zł.

Metryczka

Data publikacji 26.04.2012
Data modyfikacji 06.05.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dariusz Krupa
Osoba udostępniająca informację:
Dariusz Krupa
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Brodowski
do góry